KOMITET SELEKCYJNY

W skład komitetu wchodzą

Paweł Surówka

 •  Członek Komitetu Selekcyjnego bez prawa głosu
 •  Prezes PZU SA
 •  Dyrektor Grupy PZU (CIO) odpowiedzialny za działalność inwestycyjną PZU
 •  Dołączył do PZU w 2016

Absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za Mergers and Acquisitions w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego. Od 2015 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej. Pan Paweł Surówka biegle posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.

Paweł Surówka

 •  Członek Komitetu Selekcyjnego bez prawa głosu
 •  Prezes PZU SA
 •  Dyrektor Grupy PZU (CIO) odpowiedzialny za działalność inwestycyjną PZU
 •  Dołączył do PZU w 2016

Absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za Mergers and Acquisitions w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego. Od 2015 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej. Pan Paweł Surówka biegle posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.

Tomasz Mrowczyk

 • Przewodniczący Komitetu Selekcyjnego 
 • Dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych
 • Dołączył do PZU w 2011

Tomasz Mrowczyk jest dyrektorem Biura Inwestycji Strukturyzowanych, i bezpośrednio nadzoruje i zarządza portfolio aktywów inwestycyjnych o AuM przekraczającym EUR 1.5 mld. Odegrał on znaczącą rolę w tworzeniu i wdrażaniu zmian transformacyjnych w podejściu PZU do inwestycji własnych po IPO PZU w 2010 roku. Tomasz odpowiadał za stworzenie i wykonanie strategii PZU w sektorze PE poprzez inwestycje w globalne fundusze funduszy. Tomek jest przewodniczącym komitetu selekcyjnego WITELO Fund. Tomasz został związany z rynkiem finansowym od ponad 10 lat. Zaczął swoją karierę zawodową w warszawskim oddziale Ernst & Young Corporate Finance. Tomasz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz posiada tytuły CFA, CAIA i MBA.

Tomasz Mrowczyk

 • Przewodniczący Komitetu Selekcyjnego 
 • Dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych
 • Dołączył do PZU w 2011

Tomasz Mrowczyk jest dyrektorem Biura Inwestycji Strukturyzowanych, i bezpośrednio nadzoruje i zarządza portfolio aktywów inwestycyjnych o AuM przekraczającym EUR 1.5 mld. Odegrał on znaczącą rolę w tworzeniu i wdrażaniu zmian transformacyjnych w podejściu PZU do inwestycji własnych po IPO PZU w 2010 roku. Tomasz odpowiadał za stworzenie i wykonanie strategii PZU w sektorze PE poprzez inwestycje w globalne fundusze funduszy. Tomek jest przewodniczącym komitetu selekcyjnego WITELO Fund. Tomasz został związany z rynkiem finansowym od ponad 10 lat. Zaczął swoją karierę zawodową w warszawskim oddziale Ernst & Young Corporate Finance. Tomasz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz posiada tytuły CFA, CAIA i MBA.

Marcin Emilewicz

 • Niezależny członek Komitetu Selekcyjnego

Marcin jest menadżerem i doradcą Zarządu w Departamencie Strategii I Rozwoju Grupy Azoty SA. Jest odpowiedzialny za monitoring i analizy otoczenia biznesu w obszarze Public Affairs – legislacja w Polsce i Unii Europejskiej, międzynarodowe umowy handlowe, kwestie polityki energetycznej; przygotowanie koncepcji nowej jednostki organizacyjnej ds. Public Affairs w strukturze Grupy. W latach 2004-2010 Marcin był Doradcą politycznym (Temporary Agent) w Parlamencie Europejskim odpowiedzialny za śledzenie prac kilku komisji parlamentarnych min. Komisji Budżetowej, Rozwoju Regionalnego oraz Zatrudnienia i Polityki Społecznej, opracowywanie projektów wystąpień, poprawek oraz rezolucji i list głosowań w imieniu posłów, koordynacja głosowań frakcji podczas posiedzenia plenarnego. Marcin pracował również w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz w Departamencie Marketingu TUiR Allianz. W latach 2000-2001 był doradcą w gabinecie politycznym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marcin ukończył Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Marcin Emilewicz

 • Niezależny członek Komitetu Selekcyjnego

Marcin jest menadżerem i doradcą Zarządu w Departamencie Strategii I Rozwoju Grupy Azoty SA. Jest odpowiedzialny za monitoring i analizy otoczenia biznesu w obszarze Public Affairs – legislacja w Polsce i Unii Europejskiej, międzynarodowe umowy handlowe, kwestie polityki energetycznej; przygotowanie koncepcji nowej jednostki organizacyjnej ds. Public Affairs w strukturze Grupy. W latach 2004-2010 Marcin był Doradcą politycznym (Temporary Agent) w Parlamencie Europejskim odpowiedzialny za śledzenie prac kilku komisji parlamentarnych min. Komisji Budżetowej, Rozwoju Regionalnego oraz Zatrudnienia i Polityki Społecznej, opracowywanie projektów wystąpień, poprawek oraz rezolucji i list głosowań w imieniu posłów, koordynacja głosowań frakcji podczas posiedzenia plenarnego. Marcin pracował również w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz w Departamencie Marketingu TUiR Allianz. W latach 2000-2001 był doradcą w gabinecie politycznym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marcin ukończył Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Roman Pałac

 • Członek Komitetu Selekcyjnego
 • Prezes PZU Życie SA
 • Dołączył do PZU w 2016

Roman Pałac – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od stycznia 2016. Absolwent Ekonomii w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School, otrzymując nagrodę rektora przeznaczoną dla najlepszych absolwentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w kraju i zagranicą. W latach 2003-2007 pracował jako Project Manager w Banku Światowym, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych skierowanych na wdrożenie polityk poprawiających efektywność energetyczną w krajach CEE. Koordynował także prace nad reformą sektora węgla kamiennego w Polsce. Od 2009 do 2016 roku związany z The Boston Consulting Group, gdzie jako Młodszy Partner odpowiadał za doradztwo ubezpieczeniowo-bankowe w zakresie m.in. likwidacji szkód komunikacyjnych, zmian organizacyjnych, kreowania strategii biznesowej i aktywizacji sprzedaży. Uczestniczył także jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych.

W Grupie PZU odpowiada za likwidację szkód. Roman posiada bogate doświadczenie we wspieraniu funduszy Private Equity w procesach due diligence podczas przeprowadzanych transakcji.

Roman Pałac

 • Członek Komitetu Selekcyjnego
 • Prezes PZU Życie SA
 • Dołączył do PZU w 2016

Roman Pałac – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od stycznia 2016. Absolwent Ekonomii w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School, otrzymując nagrodę rektora przeznaczoną dla najlepszych absolwentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w kraju i zagranicą. W latach 2003-2007 pracował jako Project Manager w Banku Światowym, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych skierowanych na wdrożenie polityk poprawiających efektywność energetyczną w krajach CEE. Koordynował także prace nad reformą sektora węgla kamiennego w Polsce. Od 2009 do 2016 roku związany z The Boston Consulting Group, gdzie jako Młodszy Partner odpowiadał za doradztwo ubezpieczeniowo-bankowe w zakresie m.in. likwidacji szkód komunikacyjnych, zmian organizacyjnych, kreowania strategii biznesowej i aktywizacji sprzedaży. Uczestniczył także jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych.

W Grupie PZU odpowiada za likwidację szkód. Roman posiada bogate doświadczenie we wspieraniu funduszy Private Equity w procesach due diligence podczas przeprowadzanych transakcji.

Rafał Ryba

Rafał Ryba jest Dyrektorem Inwestycyjnym w Biurze Inwestycji Strukturyzowanych w Grupie PZU, odpowiada za generowanie, strukturyzowanie oraz negocjowanie transakcji dłużnych typu project finance, LBO, leveraged lending oraz transakcji z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych. Rafał związany jest z rynkami kapitałowymi od 15 lat, do Grupy PZU dołączył w listopadzie 2013. Wcześniej pracował w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturyzowanego w Banku Pekao SA, funduszu private equity Julius Baer oraz w Ernst & Young Corporate Finance w części zajmującej się doradztwem finansowym i transakcyjnym.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w 2008 roku uzyskał tytuł CFA.

Rafał Ryba

Rafał Ryba jest Dyrektorem Inwestycyjnym w Biurze Inwestycji Strukturyzowanych w Grupie PZU, odpowiada za generowanie, strukturyzowanie oraz negocjowanie transakcji dłużnych typu project finance, LBO, leveraged lending oraz transakcji z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych. Rafał związany jest z rynkami kapitałowymi od 15 lat, do Grupy PZU dołączył w listopadzie 2013. Wcześniej pracował w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturyzowanego w Banku Pekao SA, funduszu private equity Julius Baer oraz w Ernst & Young Corporate Finance w części zajmującej się doradztwem finansowym i transakcyjnym.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w 2008 roku uzyskał tytuł CFA.